Maart 2024

 • Drèents veurlezen op de scholen

  04 maart 2024

  Het is meertmaond-streektaolmaond en dat betekent dat de Drèentse taol de heuile maond extra in de belangstelling stèeit. Al jaoren wordt der op alle scholen in de gemeente Aa en Hunze in dizze speciaole Drenthemaond veurlezen; in ’t Drèents vanzölf! In onze gemeente was het basisschool De Eshoek waor op de eerste van de maond, vrijdagmörgen, de spits aofbeten wör.

 • Gratis compost als dank voor scheiden gft

  04 maart 2024

  Op vrijdagmiddag 22 maart en zaterdagmorgen 23 maart kunt u gratis compost ophalen op het Afvalbrengstation.

 • Denk en praat mee over de sociale agenda van 'Nij Begun'!

  04 maart 2024

  Na de parlementaire enquête kondigde het kabinet met 'Nij Begun' een langjarige aanpak voor Groningen en Noord-Drenthe aan. Eén van de onderdelen hiervan is een sociale agenda. Dit plan moet antwoord geven op de vraag hoe we de sociale cohesie, gezondheid en kansen voor de volgende generatie in Groningen en Noord-Drenthe structureel kunnen verbeteren.

 • Aa en Hunze schoon: dat doen we samen!

  04 maart 2024

  Landelijke Opschoondag zaterdag 23 maart 2024

 • Rosalinde Huizinga exposeert in gemeentehuis Gieten

  04 maart 2024

  Tot 12 april a.s. kunt u werk van beeldend kunstenaar Rosalinde Huizinga bewonderen in de centrale hal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1, Gieten). De expositie is te bezichtigen op werkdagen tussen 8.30 – 16.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur.

 • Bijeenkomst Gouden Bruidsparen

  04 maart 2024

  Vrijdag 8 maart verwelkomen wij tussen 13.00 en 16.30 uur Gouden Bruidsparen in de centrale hal van het gemeentehuis. Zij vieren, samen met burgemeester Anno Wietze Hiemstra, dat zij in 2023 50 jaar getrouwd waren!

  Het gemeentehuis is deze middag gewoon geopend voor het afhalen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.

 • De Spiekeriek komt naar Spijkerboor

  04 maart 2024

  Na een succesvolle eerste inzet op het zand in Ekehaar reist de Spiekeriek door naar het veen. Vanaf komende vrijdag 8 maart staat de Spiekeriek in Spijkerboor, tegenover café ‘t Keerpunt.

 • Extra subsidie voor isolatie

  07 maart 2024

  Woningeigenaren in de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf het 1e kwartaal van 2025 subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om mensen met aardbevingsschade te helpen. Er is in totaal € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 25 maart

  08 maart 2024

  Op maandag 25 maart om 19.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten.

 • Ongestoord onderweg? Jong geleerd, is oud gedaan

  11 maart 2024

  Even snel een appje lezen of kort bellen, terwijl u fietst of autorijdt. Bijna iedereen doet het wel eens, ook al is het verboden. Vooral jongeren zijn met hun telefoon bezig terwijl ze fietsen. Maar in het verkeer is dat levensgevaarlijk. Bij één op de drie fietsongelukken met jongeren speelt telefoongebruik een rol; wist u dat? Daarom vragen we aandacht voor MONO rijden: ongestoord onderweg zijn.

 • Langere reistijd door werkzaamheden Groningen

  11 maart 2024

  Reist u met de auto via Groningen? Op 22 maart starten de grote wegwerkzaamheden aan de ringweg Zuid in Groningen. Deze werkzaamheden duren tot minimaal 4 september 2024.

 • Vrijwilligers maken het verschil!

  18 maart 2024
 • Loopt u mee?

  18 maart 2024

  Omdat we geloven dat wandelen het beste medicijn is doen huisartsenpraktijk van der Meer in Gieten én huisartsenpraktijk Annen mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Dit betekent dat vanaf 25 april elke week samen een groep deelnemers wandelt in de buurt. Wij nodigen u uit om met ons mee te wandelen!

 • Start nieuwe wandelgroep Gasselternijveen

  18 maart 2024

  Op woensdag 27 maart start Gasselternijveen een wandelgroep. U bent welkom om 9:30 bij de MFC de Spil om kennis te maken met koffie en thee.

 • Inwonersavond Spiekeriek in Eexterveen

  18 maart 2024

  De Spiekeriek is inmiddels vertrokken uit Spijkerboor. De briefjes zijn van de boom gehaald en verzameld. De gemeenteraad gaat graag met alle inwoners van Aa en Hunze in gesprek om de opbrengsten te bespreken. Hiervoor organiseert de werkgroep Spiekeriek een inwonersavond.
  Noteer de inwonersavond Spiekeriek alvast in uw agenda! Deze is op woensdag 27 maart in eetcafé ’t Klein Genoegen te Eexterveen. De inloop start vanaf 19:30, de avond begint om 20:00.
  Dit is het moment waarop u uw bericht kunt toelichten en het gesprek met de gemeenteraad kunt aangaan. Alle inwoners zijn van harte welkom, ook als u geen bericht aan de Spiekeriek heeft gespijkerd!

 • Paasvuren 2024

  26 maart 2024

  De volgende locaties hebben een ontheffing van het stookverbod voor het ontbranden van een paasvuur:

 • Informatiebijeenkomst Raad 21 maart

  19 maart 2024

  De Raadsbijeenkomst van donderdag 21 maart is verplaatst naar donderdag 28 maart. In plaats van de Raadsvergadering is er op donderdag 21 maart een Informatiebijeenkomst Raad.

 • Gemeenteraad in beeld

  25 maart 2024

  Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘Gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek gaan we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. Deze maand verkennen we een aantal kleinere vergadergroepen, ook wel commissies, van de raad. Wat zijn de taken van deze commissies en wie nemen hier deel aan?

 • Subsidie beschikbaar voor afkoppelen hemelwater van het riool

  16 april 2024

  Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Feestelijke ondertekening

  25 maart 2024

  Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal en wethouder Ivo Berghuis ondertekenden 22 maart een bruikleen en beheers/onderhoudsovereenkomst voor het Dorpspark Annerveenschekanaal.

 • Opening Drents Doortrappen-seizoen

  25 maart 2024

  Veiliger fietsen tot uw 100ste, dat is de ambitie van het programma Doortrappen in Drenthe. Doortrappen Drenthe helpt inwoners om zo lang mogelijk met plezier en veilig te kunnen blijven fietsen. Door te fietsen blijft u bezig, fit, zelfstandig en in contact met andere mensen.

 • Inloopavond Tiny Houses

  25 maart 2024

  Op dinsdag 2 april 2024 is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloop informatieavond voor belangstellenden voor de pilot tiny houses.

 • Uit de Raad 28 maart 2024

  29 maart 2024

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 28 maart 2024 werden de volgende besluiten genomen: