Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 25 maart

Op maandag 25 maart om 19.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten.


In het eerste deel van de vergadering gaat de Adviesraad in gesprek wethouder ten Brink. 

Vindt u het interessant om de vergadering bij de wonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune als toehoorder. 
Meer informatie over de Adviesraad en deze vergadering vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad.