Jeugd en onderwijs

 • Basisonderwijs

  Gemeente Aa en Hunze heeft verschillende scholen voor basisonderwijs.

 • Jeugdgezondheidszorg

  Informatie over jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in de gemeente Aa en Hunze.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

 • Leerplicht

  Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

 • Peuteropvang en Kinderopvang

  In de gemeente Aa en Hunze zijn verschillende vormen van kinderopvang:
  - Peuteropvang
  - Voor- en vroegschoolse educatie
  - Kinderdagverblijf
  - Gastouder
  - Buitenschoolse opvang

 • Schoolvakanties

  Op de website van de Rijksoverheid staan de vakantieplanningen voor de komende jaren van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Gemeente Aa en Hunze valt onder de regio Noord.