Gevonden en verloren voorwerpen

Als u een voorwerp vindt of kwijt bent, kunt u daarvoor terecht bij de gemeente.

Melden

Een gevonden of verloren voorwerp kunt u melden via het formulier gevonden of verloren voorwerp melden. 

Gevonden

Als u een voorwerp vindt moet u uw best doen het voorwerp aan de eigenaar terug te geven. Als u niet weet wie de eigenaar is kunt u aangifte doen bij de gemeente Aa en Hunze. U kunt een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring geven of zelf bewaren.

Zelf bewaren

Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht eventuele onkosten binnen een maand te vergoeden. Als de rechtmatige eigenaar deze kosten niet op tijd betaalt, wordt de beheerder de eigenaar. 

Bij de gemeente in bewaring geven

U kunt het voorwerp ook afgeven bij de gemeente. De gemeente wordt dan beheerder en houdt het voorwerp in goede staat. Als de rechtmatige eigenaar niet wordt gevonden, mag u het voorwerp houden zodra de bewaartermijn is verstreken.

Bewaartermijnen

Gevonden voorwerpen die een waarde vertegenwoordigen tot € 450,- worden drie maanden bewaard. Als dan geen eigenaar van het voorwerp bekend is, wordt de beheerder de eigenaar. Voorwerpen die meer dan € 450,- waard zijn, worden een jaar bewaard. Heeft de rechtmatige eigenaar zich dan niet gemeld, dan wordt de beheerder de eigenaar. De 'nieuwe' eigenaar mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen.

Verloren

Als u in de gemeente Aa en Hunze een voorwerp bent verloren, kunt u dit melden bij de gemeente. Misschien is uw eigendom al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als 'verloren' geregistreerd staan.

Diefstal

Als u vermoedt dat uw eigendom gestolen is, dan doet u aangifte bij de politie. Diefstal blijft namelijk een politiezaak. U kunt aangifte doen op het politiebureau, of via het internet.

Gemeente moet gevonden paspoorten en ID-kaarten vernietigen

Sinds november 2016 mag de gemeente Aa en Hunze gevonden paspoorten of ID-kaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar. Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en ID-kaarten tegen te gaan. Als u een gevonden paspoort of ID-kaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor ieders veiligheid!