Drèents veurlezen op de scholen

Het is meertmaond-streektaolmaond en dat betekent dat de Drèentse taol de heuile maond extra in de belangstelling stèeit. Al jaoren wordt der op alle scholen in de gemeente Aa en Hunze in dizze speciaole Drenthemaond veurlezen; in ’t Drèents vanzölf! In onze gemeente was het basisschool De Eshoek waor op de eerste van de maond, vrijdagmörgen, de spits aofbeten wör.

In maor liefst tien groepen was het één en al oor toen der deur verschillende vrijwilligers een mooi verhaol of een gedicht veurlezen wör. Een van de veurlezers op de school in Annen was wetholder Ivo Berghuis die, zölf ok drentstalig, in de kleutergroep een mooi gedicht veurlas. Het Huus van de Taol in Beilen juicht het toe dat ok de gemeente op enthousiaste wieze medewarking verleent an het gebruuk en het promoten van de Drèentse taol.
Tiedens de raodsvergaodering in meert kriegen ok zij te maoken met de Drèentse taol. De streektaolambassadeur en de streektaolvrijwilligers  van de gemeente Aa en Hunze zullen de kennis van het Drèents op dizze aovend testen en zo neudig bijschaoven.
Nao aofloop van het veurlezen kregen alle kinder het tiedschrift Wiesneus met hèen hoes. Dit is een blad met verhaolties, gedichies, liedties, een kleurplaot en nog veul meer, die in een oplage van 22.500 exemplaoren drukt is veur alle kinder van van de Drèentse basisscholen. Ok in andere delen van het Nedersaksisch taolgebied wordt het tiedschrift oetdeeld.
Meerdere activiteiten rondom de Drèentse taol staon dizze maond centraol.
Zo is der op vrijdag 15 meert in Ieghaor bij Café Popken een Drentstaolige pubquiz. 
 

voorlezenKrant