Q&A Inzake voorkeursrecht

Wat betekent voorkeursrecht?

Voorkeursrecht betekent recht op eerste koop. Als de grondeigenaar het voornemen heeft de grond te willen verkopen, is de eigenaar verplicht het eerst aan de gemeente aan te bieden.

Waar kan ik de Woonvisie 2020+ vinden?

De woonvisie is terug te vinden op onze website onder het onderwerp ‘Bouwen en Wonen’. (.pdf, download opent automatisch)

Wordt bedrijventerrein Bloemakkers uitgebreid?

De gemeente wil graag een uitbreiding van bedrijventerrein Bloemakkers in de richting van Gasselte realiseren. In 2021 is er een sleuvenonderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat er een volledige archeologische opgraving plaats moet vinden. Voor er daadwerkelijk kavels uitgegeven kunnen worden zijn er nog verschillende stappen te zetten in het proces waaronder een Europese aanbesteding. 

Komen er in Gieten en Gasselternijveen 1040 woningen?

Nee, het getal 1040 is het totale aantal gebouwde woningen in Aa en Hunze waarvoor plannen worden gemaakt. Het is de wens van het college om voor het jaar 2032 835 woningen toe te voegen aan het huidige woningaantal, dus verspreid over de gemeente. 

Waar precies komen de woningen?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden is nog niet zeker en afhankelijk van verschillende stappen in het proces (bijvoorbeeld een bodemonderzoek). Zodra de plannen meer vorm krijgen, volgt er een omgevingsplan met bijbehorende tekeningen/schetsen. 

Is het al zeker dat hier woningen komen?

Dat kunnen we nog niet zeggen. De locaties waar de gemeente voorkeursrecht op wil vestigen, hebben de voorkeur om woningbouw te ontwikkelen en het bedrijventerrein Bloemakkers uit te breiden. 

Welke stappen volgen er nu?

Momenteel ligt het raadsvoorstel (digitaal) ter inzage. Dit betekent dat u vanaf 1 februari 2024 zes weken de tijd heeft een zienswijze in te dienen. 
Het Voorkeursrecht moet nog worden bekrachtigd door de gemeenteraad, de gemeenteraad zal hier naar verwachting op 4 april over gaan spreken. 
Er zullen gesprekken volgen met de grondeigenaren over of zij bereid zijn tot verkopen van de grond aan de gemeente. 

Kan ik ook bezwaar maken tegen de ontwikkelingen?

U kunt alleen een zienswijze indienen. Het raadsvoorstel ligt zowel fysiek in het gemeentehuis als digitaal ter inzage. Dit betekent dat u zes weken de tijd heeft een zienswijze in te dienen.   

Komt er ook nog een inloopbijeenkomst?

Zodra de plannen concreter zijn worden omwonenden en belanghebbenden betrokken bij de participatie. Hoe deze participatie eruit gaat zien in nog niet bekend maar hoogstwaarschijnlijk horen hier ook inloopbijeenkomsten bij.