Gemeente wil recht van eerste koop op mogelijke bouwlocaties

Gemeente Aa en Hunze vestigt voorkeursrecht op verschillende percelen in Gasselternijveen en Gieten Zuid. Voorkeursrecht betekent recht op eerste koop. Als de grondeigenaar het voornemen heeft de grond te willen verkopen, is de eigenaar verplicht het eerst aan de gemeente aan te bieden. Met deze maatregel krijgt de gemeente meer grip op de grondmarkt. Daarmee creëert ze ruimte om plannen uit te werken voor de nieuwbouw van woningen en bedrijven in dit gebied.

Fijn wonen voor iedereen

Het college vindt het belangrijk oplossingen te bieden voor het tekort aan woningen in de gemeente. Iedereen verdiend een plek om hier fijn te kunnen wonen. Om die reden geeft de gemeente in haar woonvisie hoge prioriteit aan woningbouw. Doel is om voor het jaar 2032 plannen te hebben voor de realisatie van 1040 woningen. Daarnaast is er extra ruimte nodig voor uitbreiding van bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten. 
De realisatie van deze plannen is uitdagend, want de mogelijkheden voor uitbreiding van dorpen zijn beperkt. In Gieten Zuid en ten zuiden van de Viermaster te Gasselternijveen ziet de gemeente mogelijkheden. 

Raadsbesluit en vervolgstappen

De vestiging van het Voorkeursrecht is voorlopig en wordt in april ter bevestiging in een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met de grondeigenaren. 
Bij de uiteindelijke planontwikkeling worden omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om hierover mee te denken. Daarnaast is er in de procedure op verschillende momenten ruimte voor het indienen van een zienswijze. 

Bijlagen

Afbeelding 1: Perceel Bloemakkers
Afbeelding 2: Percelen Gieten Zuid
Afbeelding 3: Percelen Gasselternijveen
Vraag en Antwoord