Afscheid leden Adviesraad Sociaal Domein

Donderdag 25 januari hebben 4 leden afscheid genomen van de Adviesraad Sociaal Domein. Johanna Veen, Klaas Heres, Koen Groen en Susan Boes hebben zich enkele jaren ingezet in de Adviesraad, waarbij zij ook deel uit maakten van één van de werkgroepen. Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft alle leden die afscheid hebben genomen bedankt voor hun bijdrage en inzet voor de ASD.

Inmiddels is de Adviesraad Sociaal Domein weer aangevuld met 4 nieuwe leden. De ASD kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren en met vertrouwen naar de toekomst.

De Adviesraad adviseert over zorg, welzijn, jeugd en inkomen. Ze geeft advies aan het college van B&W vanuit het perspectief van de inwoner. Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad 

adviesraad