Verslag gesprek met 'De Deelmacht'

Mw. Hoving (interim voorzitter) en dhr. De Ruiter (penningmeester) van de Deelmacht zijn op uitnodiging van de adviesraad aangesloten om te vertellen over huurdersvereniging de Deelmacht. In voorbereiding op het gesprek heeft de adviesraad al een aantal vragen gesteld over onderwerpen die voor de adviesraad interessant zijn.

Ze stellen zich kort voor en vertellen dat ze de langst zittende bestuursleden van de Deelmacht zijn.

•    De Deelmacht is de vereniging voor huurders van de Volmacht:
o    Voor het lidmaatschap is een bijdrage vereist (0,45 per maand): zijn er huurders die om die reden geen lid willen worden?
Mw. Hoving: We hebben nog nooit gehoord dat mensen geen lid zijn geworden van de Deelmacht om de prijs. We maken zelf wel eens een grapje dat het lidmaatschap ‘zo duur’ is. In veel gevallen weten mensen niet of ze lid zijn of hebben niet het gevoel lid te moeten zijn. Alleen als er problemen zijn en ze De Deelmacht nodig hebben dan verdiepen ze zich erin.
o    Wie zitten er in het bestuur van de Deelmacht?
De huurdersvereniging bestaat uit 6 bestuursleden en daar zijn ze heel blij mee, want ze hebben het ook tijdje met 3 bestuursleden moeten doen.
•    Hoe komt de Deelmacht aan informatie van de achterban:
o    Krijgt de Deelmacht alleen signalen van de leden of komen er ook signalen van huurders die geen lid zijn?
o    Op welke manier haalt de Deelmacht signalen op?
o    Hoe komt de keuze van de bestuursleden tot stand? Zijn jullie gekozen?
Mw. Hoving: 
We ondernemen zelf actie om mensen lid te maken en ook om bestuursleden te werven. Er zijn ongeveer 1800 woningen en daarvan zijn ongeveer 800 lid van de Deelmacht, maar dit fluctueert nog wel eens. 
Nieuwe huurders worden via een kaart in een mapje via De Volmacht attent gemaakt op de huurdersvereniging. We willen hier iets in veranderen. Op de Naweg in Gieten bij de nieuwbouw hebben we alle nieuwe huurders een klein bloemetje met een kaartje eraan gegeven. Deze mensen zijn ook allemaal lid geworden. Maar dit kunnen we niet bij alle nieuwe huurders doen. Daar hebben we de middelen niet voor. 
We hebben een paar keer met veel succes op een markt gestaan, zoals de jaarmarkt in Gieten en de Roldermarkt. Je kunt dan veel mensen spreken en ophalen. Het heeft ook nieuwe leden en bestuursleden opgeleverd. Maar via de ledenvergadering worden de meeste signalen opgehaald.
•    Wat speelt er op dit moment bij jullie achterban:
o    Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het onderwerp energiearmoede?
Op het gebied van verduurzaming kun je als huurder 3 zonnepanelen op je dak krijgen. Dit wordt door de wooncorporatie bekostigd, maar de huur wordt dan wel € 8,- per maand duurder. Voor veel mensen is dit geen probleem, maar er zijn ook mensen waarvoor dit niet mogelijk is. Bij sommige woningen komen er bij een renovatie zonnepanelen op en dan wordt de huur niet verhoogd. 
De Volmacht heeft een tijdje terug alle huurders een metertje gestuurd om op de energiemeter aan te sluiten. Daarmee kun je meer inzicht in je energieverbruik krijgen.
Bij de prestatieafspraken is de energiearmoede ook aanbod gekomen.
o    Vaak zitten huurders met een lager inkomen of op bijstandsniveau in goedkopere woningen en die zijn dan ook slechter geïsoleerd, waardoor hun energiekosten hoog zijn. Klopt dat?
Mw. Hoving: De Volmacht heeft wat dat betreft geen slechte woningen meer. Alle energie labels zitten op een redelijk niveau.  
o    Is er wel eens sprake van geluidoverlast en hoe gaat de Deelmacht daar dan mee om?
Het probleem van geluidsoverlast is lastig en daar lopen we veel tegenaan. Mw. Hoving beschrijft een casus waar de Deelmacht veel voor gedaan heeft, waaronder gesprekken gevoerd met Impuls, de woningcoöperatie, Attenta en de politie. 
o    Hoe zit het met aanpassingen voor levensloopbestendig wonen? Als die erg groot zijn moet de bewoner dan verhuizen?
Het duurt erg lang. Er is geen personeel en geen materialen, dus daar kan de Volmacht ook niet veel aan doen. Aan de Kerspelstraat worden de woningen afgebroken, maar daar komen 10 woningen minder voor terug. Deze woningen zijn dan wel levensloopbestendig. Aan bestaande woningen levensloopbestendig maken wordt weinig gedaan. En ook aan de energie wordt niet veel gedaan. In de prestatieafspraken proberen we wel dingen naar voren te brengen, maar het lijkt wel roepen in de woestijn. Daarnaast wordt er ook niet genoeg gebouwd. Er moet nog veel gebeuren om de 100 woningen die gebouwd moeten worden te kunnen halen. 
•    Hoe verloopt het contact tussen de Deelmacht en de Volmacht?
Mw. Hoving: We zijn tevreden over het contact met de Volmacht. De meeste zien ons ook als volwaardig gesprekspartner, maar niet iedereen. Het kan veel beter, maar dat is misschien ook te idealistisch. De belangen zijn verschillend en dat botst wel eens. 
De Deelmacht zit regelmatig met de Volmacht om tafel, zoals over de prestatieafspraken. Ook praten we met z’n allen over de energiearmoede, maar dan zitten we met veel meer mensen om tafel en wordt er veel gepraat. Er zijn helaas niet veel mensen met de voeten in de klei. Ik praat liever met mensen dan over mensen
•    De Volmacht doet aan vroegsignalering. Is de Deelmacht hier ook bij betrokken en zo ja op welke manier? Als jullie dingen opmerken hebben jullie dan ook een signaalfunctie?
Mw. Hoving: Wij hebben ook een signaalfunctie, maar alleen naar de Volmacht, behalve als er echt iets mis is. 
•    Zijn jullie op de hoogte van Buurtbemiddeling? Hoe is de ervaring daarmee?
Buurtbemiddeling is vrijwillig en daar moeten beide partijen vrijwillig aan meewerken. Als de overlast gevende partij niet mee wil werken dan is dit geen optie.
•    Hoe zijn de ervaringen met “de deelkast” tot nu toe?
Dhr. De Ruiter: met de deelkast gaat het heel goed. De Volmacht heeft een groot deel bekostigd en zelf hebben we ook middelen bijgelegd. De deelkast hebben we met drie heren in elkaar gezet. Het is voor 90% een succes en een enkele keer wordt er misbruik van gemaakt. Je moet het wel goed in de gaten houden. Het is bedoeld voor houdbare dingen, geen alcohol en medicatie en ook geen verse dingen of zelfgemaakte gerechten om op te warmen. Het doet je goed als je ziet dat mensen stoppen bij de kast en er ook wat in stoppen. We willen ook nog een kast in Gieterveen, maar dat krijgen we nog niet voor elkaar. Een goede locatie vinden is lastig.