Alle onderwerpen

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad adviseert over zorg, welzijn, jeugd en inkomen. Ze geeft advies aan het college van B&W vanuit het perspectief van de inwoner. Ze bestaat uit 12 leden en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

 • AED en reanimatie

  AED en reanimatie door burgerhulpverleners

 • Clientondersteuning

  Heeft u hulp nodig met gesprekken bij Stichting Attenta? Dan kunt u gratis gebruikmaken van een cliëntondersteuner.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt bij de gemeente Aa en Hunze een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen.

 • Geldzorgen

  Heeft u geldzorgen? Wij kunnen u advies en raad geven. Op deze pagina leggen we uit wat het Samen Doen Team voor u kan betekenen.

 • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

 • Meldpunt discriminatie

  Discriminatie stopt niet vanzelf. Meld het. Ook als u getuige bent van discriminatie

 • Meldpunt en advies OGGZ

  Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw omgeving met verward of vreemd gedrag, dan kunt u dat melden bij het advies en meldpunt OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) van de GGD. Dit meldpunt onderzoekt dan of hulp nodig is en in welke vorm.

 • Meldpunt Zorgmeldingen

  Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten.

 • Netwerk Dementie Drenthe

 • Ranglijst Wmo hulpmiddelen

  Hulpmiddelen zijn voor mensen met een lichamelijke aandoening van levensbelang om zelfredzaam te blijven. U kunt uit gecontracteerde leveranciers een keuze maken.

 • Sociale kaart

  Op de Sociale kaart staat informatie over organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

 • Stichting Attenta

  Stichting Attenta zet zich in om zorg, zoals jeugdzorg en wmo dichtbij inwoners te organiseren.

 • Toegankelijkheidsraad Aa en Hunze

  In 2016 is het VN-verdrag 'Onbeperkt Meedoen' over de rechten van mensen met een handicap landelijk vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is binnen de gemeente Aa en Hunze de Toegankelijkheidsraad ontstaan.

 • Uitkering en zoeken naar werk

  Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering of hulp bij het zoeken naar opleiding, scholing of werk.

 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg

  Over vrijwilligers, mantelzorgers en de ondersteuning die de gemeente hiervoor kan bieden.

 • Vroegsignalering

  Gemeenten helpen inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, waterbedrijf of zorgverzekeraar.