Clientondersteuning

Heeft u hulp nodig met gesprekken bij Stichting Attenta? Dan kunt u gratis gebruikmaken van een cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner helpt u met het duidelijk maken van uw vraag en om keuzes te maken. Hij of zij is onafhankelijk en is niet gebonden aan Attenta of de gemeente.

In de gemeente Aa en Hunze wordt deze hulp verzorgd door Zorgbelang Drenthe vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Jeugdzorg.

Contactgegevens Zorgbelang Drenthe
Telefoonnummer   050 727 15 00 
Emailadres        cliëntondersteuner@zorgbelang-drenthe.nl
Website           www.zorgbelang-drenthe.nl