Warmtetransitie gebouwde omgeving

Het aardgasvrij maken van alle gebouwen in de gemeente Aa en Hunze, noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie is in volle gang, en we moeten zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat een comfortabel huis voor iedereen bereikbaar blijft. Uiteindelijk gaan we allemaal over op de verwarming van onze gebouwen van fossiele energie (aardgas) naar verwarming door duurzame hernieuwbare energiebronnen (denk hierbij aan zon, wind, lucht en aardwarmte), Daarin heeft ieder van ons dus wat te doen. In Aa en Hunze kiezen we ervoor om op natuurlijke momenten de overstap te maken naar aardgasvrij wonen.

Omdat de warmtetransitie veel lokale uitdagingen kent, hebben we begin 2022  onze visie vastgelegd in de Transitievisie warmte. In het uitvoeringsplan staat wat we de komende 2,5 jaar tot eind 2026 gaan doen om verdere stappen te zetten in de warmtetransitie gericht op verschillende onderdelen. 

Energiebesparing: duurzaam en aardgasvrij wonen

Wilt u aan de slag met energiebesparing in uw woning, maar weet u niet waar te beginnen en wat de mogelijkheden zijn? Vraag dan een gratis gesprek aan met één van onze energiecoaches. De energiecoach komt bij u thuis en helpt u graag met handige energie-bespaartips.

Het Drents Energieloket voorziet huiseigenaren in Drenthe van goed onafhankelijk en gratis advies om energie te gaan besparen of om duurzame energie te gaan opwekken in hun bestaande woning. De provincie en alle gemeenten in Drenthe zijn eigenaar van dit loket. Hier kunt u gratis en onafhankelijk advies krijgen. 

Wilt u meer weten over verschillende thema's om duurzamer te wonen en leven? Kijk dan op de website van Milieu Centraal. 

Met een vergunningscheck kunt u snel achterhalen of u iets moet regelen voordat u begint. U kunt de vergunningscheck invullen op het Omgevingsloket.

Samen aan de slag in dorp of wijk

In de gemeente Aa en Hunze werken in verschillende dorpen, inwoners samen aan het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. De vrijwilligers van de lokale energie-initiatieven hebben als gemeenschappelijk doel om energie op te wekken voor én door het dorp. Op de pagina lokale energie-initiatieven vindt u een overzicht in onze gemeente.

Dorp- of wijkuitvoeringsplannen

In 2050 moeten alle woningen en overige gebouwen in onze gemeente aardgasloos verwarmd worden. Dit noemen we de warmtetransitie. Iedere gemeente stelde hiervoor een Transitievisie warmte op. Daaruit voortkomend dragen alle gemeenten de verantwoordelijkheid voor al hun dorpen/ wijken uitvoeringsplannen te maken die richting geven hoe dit aan te pakken. In Aa en Hunze hebben we vastgelegd dat we niet van ‘bovenaf’ dorpen of wijken gaan aanwijzen, maar dat we dit in de basis een initiatief willen laten zijn vanuit de dorpen/ wijken zelf. Het uitgangspunt is samenwerking. We moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten en hebben elkaar nodig de warmtetransitie uit te voeren.

Meer informatie

Besluitvorming