Transitievisie Warmte

De warmtevisie is een beleidsdocument, waarin de gemeente opschrijft hoe we onze gebouwen de komende decennia anders denken te gaan verwarmen. De basis van dat beleid is gevormd door onderzoeken naar alternatieven voor aardgas. Welke alternatieven zijn haalbaar in de dorpen? Welke zijn betaalbaar? Vervolgens zijn keuzes gemaakt en is beleid opgesteld.

Transitievisie Warmte - versie januari 2022

Analysedocument - technische achtergronddocument - versie januari 2022

Meest voorkomende vragen