Lokale energie-initiatieven

In verschillende dorpen in Aa en Hunze zijn lokale energie-initiatieven actief. Een energie-initiatief is een groep van inwoners die het belangrijk vinden om samen te werken aan de verduurzaming van hun dorp of wijk. Ieder initiatief pakt dat anders aan.

Het ene initiatief richt zich meer op het lokaal opwekken van duurzame energie voor en door het dorp. Het andere initiatief richt zich meer op energiebesparing. Een paar initiatieven hebben een duidelijke visie of plan die de basis vormt om toe te werken naar een aardgasloos of energieneutraal dorp. De energie-initiatieven worden gevormd door inwoners uit het dorp (vrijwilligers) en hebben de vorm van een werkgroep (vanuit Dorpsbelangen) of als energie-coöperatie.

Een lokaal energie-initiatief starten 

Wilt u samen met dorps- of wijkgenoten een energie-initiatief starten? Het Steunpunt Lokale Energie-Initiatieven van de Natuur en Milieufederatie Drenthe kan u op weg helpen. 

De gemeente Aa en Hunze heeft een subsidie voor lokale energie-initiatieven met als doel om nieuwe of bestaande energie-initiatieven op weg te helpen bij energiebesparingsacties voor inwoners. Activiteiten organiseren, iemand nodig om de communicatie rondom jullie acties uit te voeren, of behoefte aan een procesbegeleider? Hiervoor is subsidie beschikbaar. Per energie-initiatief is €10.000,- beschikbaar tot eind 2025. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina met uitleg over de Subsidieregeling lokale energie-initiatieven.

Wilt u als energie-initiatief, als dorp of wijk (of als samenwerking van dorpen of wijken) werken aan een compleet plan dat de basis vormt en richting geeft aan het aardgasloos worden van jullie dorp of wijk?  Dan zijn hiervoor allerlei mogelijkheden. Neem contact op met de gemeente om de mogelijkheden van samenwerking en ondersteuning te bespreken.