Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) heeft als doel verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen.

Kwaliteitsborger

Voor bepaalde bouwactiviteiten moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Dit moet voor bouwwerken in gevolgklasse 1:

  •     Gevolgklasse 1 is de laagste risicoklasse van de bouwwerken
  •     Hier vallen bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder.
  •     Voor verbouw geldt de Wkb op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025.
  •    Voor overige vergunning plichtige bouwactiviteiten moet een vergunning worden aangevraagd.

Vergunning, melding of vergunningvrij?

Er zijn de volgende soorten bouwactiviteiten:
•    Vergunningplichtige
•    Meldingsplichtige (Wkb, gevolgklasse 1)
•    Vergunningvrije

Via het Omgevingsloket kunt u bepalen wat voor u van toepassing is. Valt u onder de Wkb dan moet u uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een bouwmelding doen bij de gemeente. U kunt via het Omgevingsloket online nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Is dat het geval, dan kunt u via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen of de melding indienen.

kwaliteitsborging

Omgevingsloket 

Wet kwaliteitsborging 

Veel gestelde vragen Omgevingswet

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen of hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning? Neem dan contact op via 0592-267777 of gemeente@aaenhunze.nl. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag.