Conceptaanvraag

Wilt u weten of uw plan om te bouwen of verbouwen mag van de gemeente? Doe dan een conceptaanvraag voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Start conceptaanvraag

Wat kan u verwachten?
 • Wanneer u een conceptaanvraag indient ontvangt u van ons een uitspraak of uw ontwerp past binnen de wetgeving waaraan uw plan moet voldoen. Ook kan het antwoord zijn dat u geen vergunning nodig bent en het bouwwerk kan plaatsen.
 • In dit bericht staat of wij voldoende mogelijkheden zien om medewerking te verlenen als er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. Of dat uw plan op een aantal punten aangepast moet worden. 
 • Deze voorlopige uitspraak is géén besluit of beschikking volgens de wet (Algemene wet bestuursrecht; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Woningwet; Wet ruimtelijke ordening; etc.). 
 • U kunt tegen deze voorlopige uitspraak geen bezwaar- en/of beroep indienen.
Waarom een conceptaanvraag indienen?
 • Een conceptaanvraag is geen wettelijke procedure. Dit betekent dat wettelijke vereisten, zoals termijnen, procedures, documenten en aanvraagvereisten, niet gelden. 
 • Hierdoor is een conceptaanvraag laagdrempeliger en goedkoper dan een aanvraag voor een wettelijke procedure. 
 • Voordat u het plan helemaal laat uitwerken voor een vergunningsaanvraag kunt u op deze manier laten onderzoeken of het ontwerp kans van slagen heeft. Wijzigingen in een vergunningstraject heeft gevolgen voor allerlei documenten die u daarvoor nodig heeft. En wijzigingen kosten geld.
 • Wanneer u van ons een uitkomst ontvangt waarin wij aangeven voldoende mogelijkheden te zien om medewerking te verlenen (positieve beoordeling), kunt u een aanvraag indienen voor een wettelijke procedure. Het voordeel is dat het ‘voorwerk’ dan al is gedaan.
 • Bij een negatief antwoord kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor een wettelijke procedure. 
Behandelingstermijn 
 • Voor een conceptaanvraag staat een behandelingstermijn van 8 weken.
Deze termijn kan langer duren wanneer:
 • u extra informatie moet aanleveren.
 • er adviezen van andere afdelingen en/of externe partijen worden opgevraagd voordat wij een voorlopige uitspraak kunnen doen.
 • De conceptaanvraag aangepast wordt.
Wij kunnen geen antwoord geven wanneer
 • Er (extra) informatie nodig is om conceptaanvraag te kunnen beoordelen. Is een beoordeling dan nog niet mogelijk dan wordt de behandeling afgesloten. U ontvangt dan schriftelijk bericht
Geldigheid van een conceptaanvraag
 • Een conceptaanvraag is één jaar geldig. (ingaand op de 1e dag na dagtekening van onze reactie op de conceptaanvraag)
 •  Het kan voorkomen dat tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving of beleid tot een andere beoordeling leiden. Hier dient u rekening mee te houden.
Kosten
 • Een conceptaanvraag kost €242,10
 • Wordt op basis van een haalbaar geachte conceptaanvraag een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, dan worden deze kosten verrekend met de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.
Contact

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:
•        Telefoonnummer:    0592 267777
•        E-mailadres:            gemeente@aaenhunze.nl


Start conceptaanvraag