Principeverzoek of conceptaanvraag

Wanneer dien ik een principeverzoek in en wanneer een conceptaanvraag?
Dit is afhankelijk van de vraagstelling en hoe concreet een plan is.

Voorbeeld 1:

U wilt graag iets veranderen (bijvoorbeeld gebruik wijzigen) of toevoegen (bijvoorbeeld bebouwing) en u wilt weten wat mogelijk is op een bepaald stuk grond / perceel: waarvoor mag de grond nu gebruikt worden en mag u er bijvoorbeeld op bouwen? Samen met u kijken wij naar wat nu mag en, indien uw plannen nu niet mogen, naar mogelijkheden om uw plannen toch mogelijk. In deze situatie dient u een principeverzoek in.

Voorbeeld 2:

U heeft een stuk grond of perceel waarvan u weet: hier mag ik op bouwen. U weet ook al wat u wilt bouwen en hoe het eruit komt te zien, maar weet niet welke andere regels / wetgeving nog allemaal van toepassing is (bijvoorbeeld Welstand). Om te beoordelen of uw plannen ook voldoen aan de ander  regels / wetgeving, dient u een conceptaanvraag in. Zo heeft u vooraf antwoord of een aanvraag omgevingsvergunning kans van slagen heeft.

 Start aanvraag principeverzoek         Start aanvraag conceptaanvraag