Omgevingsloket

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

•    In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
•    U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
•    U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
•    U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
•    In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
•    Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’

Omgevingsloket

Vergunningcheck

De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Doe de Vergunningcheck om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. 
Vergunningcheck 
 

Algemene instructie voor de Vergunningcheck
  • Ga naar de website van het Omgevingsloket.
  • Klik op ‘Vergunningcheck’; u komt op een pagina met uitleg over de stappen van de Vergunningcheck. Klik vervolgens ‘Doe de Vergunningcheck’. 
  • In de eerste stap van de Vergunningcheck kiest u de locatie waar uw werkzaamheden wilt  verrichten. Dit kan door het invullen van een adres, postcode en huisnummer, kadastraal nummer, coördinaten of door zelf een gebied te tekenen op de kaart. Klik op ‘Volgende stap’ als u tevreden bent met de gekozen locatie.
  • In de tweede stap van de Vergunningcheck kiest u de werkzaamheid die u wilt doen. 
  • Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in duidelijke woorden. Aan de werkzaamheden zijn trefwoorden gekoppeld. Dit zijn zoekwoorden waarmee u de werkzaamheden kunt vinden. Selecteer de gewenste werkzaamheid. Klik op ‘Volgende’. Op deze pagina kunt u extra werkzaamheden kiezen. Dit zijn werkzaamheden die anderen vaak samen doen met de eerder gekozen werkzaamheid, net zoals in een webshop bij ‘Anderen kozen ook…’. Het is handig om uw ‘winkelmandje’ zo veel mogelijk te vullen. Dan heeft u na het doorlopen van de Vergunningcheck een zo volledig mogelijk beeld van wat u moet doen voor het uitvoeren van uw plannen. Klik op ‘Volgende’. 
  • Op dit scherm ziet u alle werkzaamheden die zich in uw ‘winkelmandje’ bevinden. Hier kunt u eventueel nog werkzaamheden toevoegen of verwijderen. Klik op ‘Volgende stap’ als de werkzaamheden die u heeft gekozen een goed beeld geven van uw plannen.
  • Bij de derde stap van de Vergunnincheck worden per werkzaamheid de relevante vragen gesteld. Om verder te kunnen moet u die beantwoorden. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap kunnen vragen stellen, deze staan elk in één of meerdere vraaggroepen. Door een vraag te beantwoorden gaat u automatisch door naar de volgende vraag. Daarbij klappen vraaggroepen open en dicht. U ziet alleen de vragen die van toepassing zijn op uw situatie. Het antwoord op een vraag kan ervoor zorgen dat andere vragen ‘verdwijnen’. De vragengroepen zijn gesorteerd per soort overheid en per werkzaamheid. U doorloopt alle vragen om tot een conclusie te komen. 
  • Heeft u alle vragen beantwoord, dan ziet u in de vierde stap het resultaat van de Vergunningcheck. De resultaten worden weergegeven in de vorm van een actielijst. De Vergunningcheck kent vijf verschillende resultaten: plichtenvrij, informatieplicht, meldplicht, vergunningplicht en verbod. Omdat de Vergunningcheck de vragenbomen van verschillende overheden toont, kunt u op deze resultaatpagina resultaten van verschillende overheden zien. 

Ingediende aanvragen voor 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). U kunt nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot 1 juli 2024.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Maak dan een afspraak bij de gemeente via gemeente@aaenhunze.nl of 0592-267777. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag. 

Veel gestelde vragen Omgevingswet