Bouwen, vergunningen en leges

Omgevingsloket

Omgevingsvergunning

Gaat u iets veranderen in uw leefomgeving? U gaat bijvoorbeeld (ver)bouwen of slopen of als ondernemer een loods laten plaatsen naast uw bedrijfspand? Dan heeft u te maken met de Omgevingswet. Mogelijk moet u een Omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen die bouwt is zelf verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat en voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. De gemeente controleert alleen of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. De gemeente Aa en Hunze toetst in de vergunningsfase wel, maar alleen of het plan voldoet aan ruimtelijke en welstandseisen. Daarnaast kijkt de gemeente of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen.

Bouwmeldingen

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw of bent u klaar met de werkzaamheden? Dan moet u dit bij ons melden (geldt alleen vergunning onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

•    Formulier start bouwwerkzaamheden
•    Formulier Werkzaamheden afgerond

Voor vergunningen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat u naar het Omgevingsloket

Kosten (leges)

Ten aanzien van diverse diensten worden leges in rekening gebracht. De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld en zijn opgenomen in de legesverordening. Bezwaar tegen leges kan via dit online formulier.