Inwoners & verenigingen

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken Hiervoor hebben zij begin september’18 het Rijk ui... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De colleges van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn roepen de minister op het bestuurlijk toegezegde maximum vermogen van 150 Megawatt (MW)voor het windpark te handhaven. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het wordt weer kouder buiten, dus de houtkachel kan weer aan. Maar het stoken van hout kan voor uw buren overlast opleveren. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Maandag 26 november om 10.00 uur vergadert de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze in het gemeentehuis in Gieten. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom als toehoorder. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De raad heeft ingestemd met bijna alle voorstellen van het college (o.a.investeringen in Toekomst vakantieparken, invoering Omgevingswet/Planning & Control, energietransitie en toezicht, handhaving en vergunningverlening). Lees meer