Inwoners & verenigingen

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 17 oktober overhandigen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe wethouder Henk Heijerman het ‘Advies Steenuil Aa en Hunze’. In dit adviesrapport is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers ... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op zaterdag 3 november a.s. vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. In Drenthe gaan jong en oud op zo´n 70 locaties aan de slag voor natuur en landschap. Een recordaantal voor onze provincie! Door te snoeien, jonge bomen en struiken te verwij... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting langs de Anderenseweg van Eext naar Anderen. Boven de weg bevinden zich laag hangende takken die in het rijprofiel hangen. Daarom zal de wegbeplanting worden gesnoeid. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Afgelopen zondag was de Super Prestige. Vrijdag voorafgaand aan de Super Prestige hebben de basisscholen uit Gieten het parcours verkend. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Tot en met 23 november is er een expositie met werk van Kina Odding in de centrale hal van het gemeentehuis. Lees meer