Inwoners & verenigingen

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Publicaties van de gemeente in De Schakel van 17 oktober 2018 (pdf, 558 kB) Lees meer

(Accordion ingeklapt)

In week 44 (van 30 oktober t/m 3 november) kunnen alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze hun groenafval gratis naar het afvalbrengstation (Spekstoep 27) in Gieten brengen. Deze gratis takkenweek wordt twee keer per jaar georganiseerd, in het voorj... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 17 oktober overhandigen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe wethouder Henk Heijerman het ‘Advies Steenuil Aa en Hunze’. In dit adviesrapport is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers ... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op zaterdag 3 november a.s. vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. In Drenthe gaan jong en oud op zo´n 70 locaties aan de slag voor natuur en landschap. Een recordaantal voor onze provincie! Door te snoeien, jonge bomen en struiken te verwij... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Aa en Hunze gaat groot onderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting langs de Anderenseweg van Eext naar Anderen. Boven de weg bevinden zich laag hangende takken die in het rijprofiel hangen. Daarom zal de wegbeplanting worden gesnoeid. Lees meer