Uit de Raad 16 mei 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 16 mei 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Definitieve locatie onderwijs- en cultuuraccomodatie Gieten

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de definitieve locatie van een onderwijs- en cultuuraccommodatie op de huidige locatie van Dr. Nassau College. Met deze accommodatie is het de bedoeling dat de culturele verenigingen in Gieten een passende huisvesting krijgen waarbij onderwijs en cultuur samenwerken. De onderwijs- en cultuuraccommodatie heeft een flexibele indeling en biedt ruimte aan maximaal 150 bezoekers met een zitplaats op de tribune. Parkeeroverlast wordt tegengegaan door bezoekers actief te verwijzen naar grote parkeerplaatsen in de buurt. Voor de realisatie van de nieuwbouw is een investering nodig van € 3,2 miljoen.