Gemeenteraad in beeld

Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘Gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek zullen we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. Deze maand verkennen de werkgroepen. Wat zijn werkgroepen en wat voor soort onderwerpen behandelen zij?

Werkgroepen

In de vorige editie van ‘Gemeenteraad in beeld’ hebben we het gehad over de commissies die bestaan binnen de gemeenteraad. Voor meer specifieke taken en onderwerpen kunnen werkgroepen worden ingesteld. Werkgroepen zijn in tegenstelling tot commissies geen formele organen. Wel vervullen zij een belangrijke rol voor de gemeenteraad. In deze editie behandelen we een aantal werkgroepen en welke thema’ zij zich mee bezig houden. 

Raadswerkgroep Spiekeriek

Misschien heeft u hem voorbij zien komen, de Spiekeriek. Een initiatief van de gemeenteraad om op een unieke wijze wensen van inwoners te verzamelen en bespreken. In de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft de werkgroep voor het eerst een reis door de gemeente gemaakt met de Spiekeriek. Onlangs is er een nieuwe ronde gedaan waar de Spiekeriek op twee andere plekken in de gemeente te vinden was. De raadswerkgroep Spiekeriek gaat over de organisatie van dit initiatief. Werkzaamheden bestaan uit bijvoorbeeld het bepalen van de locaties, ophalen van briefjes en verzorgen van de inwonersavonden. De werkgroep bestaat uit 6 raadsleden, één afgevaardigde van elke partij in de gemeenteraad. 

Intergemeentelijke raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen

Sommige taken zijn voor de gemeente te groot en/of complex om alleen op te pakken. Om deze reden kunnen gemeenten ervoor kiezen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Dit betekent dat twee of meer gemeenten besluiten gezamenlijk een taak uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het WPDA (Werkplein Drentsche Aa), die gaat over bijvoorbeeld het verstrekken van uitkeringen. Het WPDA is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 

Meerdere betrokken gemeenten betekent ook meerdere betrokken gemeenteraden. Zo kan het erg lastig worden om als raad effectief toezicht te houden op de gemeenschappelijke regelingen. Om deze reden is de raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen in het leven geroepen. Samen met soortgelijke werkgroepen van de andere gemeenten zijn zij een vooruitgeschoven post richting de gemeenschappelijke regelingen. De werkgroep bereid bijvoorbeeld reacties voor op begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen en koppelt deze terug aan de gemeenteraden. De werkgroep bestaat uit 4 raadsleden. 

Raadswerkgroep Druut

De naam Druut komt van het Drents ‘d’r uut’, wat vrij letterlijk omschrijft wat deze werkgroep doet. Het organiseert namelijk regelmatig werkbezoeken naar bijvoorbeeld lokale bedrijven, organisaties en verenigingen. Erop uit dus. De werkgroep organiseert dit op basis van onderwerpen die actueel zijn of zodra de gemeenteraad aangeeft ergens een bezoekje te willen brengen. Een recent voorbeeld hiervan is een bezoek aan Avebe in Gasselternijveen. De werkgroep bestaat uit 6 raadsleden.