Gemeente zoekt samenwerking met agrariërs in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

'Samen sterk voor een veilig buitengebied'. Zo heet de bijeenkomst die gemeente Aa en Hunze samen met partners en buurgemeenten op dinsdag 27 februari organiseert voor agrariërs uit de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in de Melkfabriek in Bunne. Er zijn workshops over onder andere hoe een drugslab te herkennen en over diefstal van GPS-apparatuur. Ook krijgen de genodigden te horen hoe je veilig een schuur of loods kunt verhuren.

In samenwerking met LTO Noord, politie, brandweer, Platform Veilig Ondernemen en RIEC Noord-Nederland organiseren de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo deze bijeenkomst. ‘We beschikken over een prachtig en groot landelijk gebied. De keerzijde hiervan is dat criminelen hier hun voordeel mee kunnen doen door in deze gebieden activiteiten te ontplooien  zoals drugscriminaliteit en de diefstal van GPS-apparatuur. Dit  veroorzaakt een onveilige leefomgeving voor inwoners in de omgeving. De veiligheid in onze gemeenten willen wij samen met onze partners en agrariërs waarborgen. Wij kunnen dit als gemeente niet alleen, daarom gaan we graag met onze agrariërs in gesprek wat zij kunnen doen.’ vertelt burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Hoe ziet een drugslocatie eruit?

De genodigden worden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over onder meer hoe ze diefstal van GPS-apparatuur kunnen voorkomen. En hoe ze kunnen voorkomen dat een hacker hun systemen plat legt (cyberveiligheid). Ook ontdekken ze hoe een drugslocatie eruit ziet: bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de ondermijningsset van Bureau Drugszaken. Ze leren over de gevaren van drugslabs en hennepplantages en hoe ze deze kunnen herkennen. En ze horen hoe ze op een veilige manier hun schuur of loods kunnen verhuren.  
Weerbaarheid en alertheid vergroten Burgemeester Hiemstra wil met de bijeenkomst de weerbaarheid en alertheid van de agrariërs vergroten: ‘Het is belangrijk dat mensen en organisaties zich steeds meer bewust worden van de signalen en gevolgen van ondermijnende activiteiten. Tijdens de workshops krijgen de agrariërs handvatten waar zij alert op moeten zijn. Ik wil onze agrariërs en inwoners oproepen om niet te aarzelen bij verdachte signalen en dit te melden bij de gemeente, de politie of via Meld Misdaad Anoniem (M.). Hiermee brengen wij de problematiek in kaart en kunnen wij gericht actie ondernemen’ aldus de burgemeester. 

Heeft u een uitnodiging gehad, maar zich nog niet opgegeven? Wij zien u aanmelding graag binnenkomen via de website riecnoord.nl/evenementen. De vereiste aanmeldcode staat in de brief die u in februari heeft ontvangen.
Mocht u problemen hebben met aanmelden, agrariër zijn maar geen uitnodiging hebben ontvangen of andere vragen hebben, stuur dan een mail naar de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, dhr. Panneman. Zijn mailadres is:  jpanneman@aaenhunze.nl