Vergadering overlegorgaan Drentsche Aa

Dinsdagavond 13 februari van 20:00 tot 22:00 uur
in het Brinkhotel, Brink O.Z. 6 in Zuidlaren

Op de agenda staan onder andere: 
•    Presentatie project Transitie Landbouw & Proeftuin natuurinclusieve landbouw (NIL) in Nationaal Park Drentsche Aa
•    Presentatie project Biodiversiteit & Participatie in Nationaal Park Drentsche Aa
•    Advies vervolg Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa
•    Stand van zaken bezoekerscentrum 'Huis van de Drentsche Aa' 
•    Stand van zaken lopende en nieuwe projecten 

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. U kunt zich hiervoor aanmelden voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. 

Voor informatie over het Drentsche Aa-gebied kunt u terecht op de website www.drentscheaa.nl
Op deze website kunt u ook een gratis abonnement op de halfjaarlijkse nieuwsbrief “Doorstroom” van het Nationaal Park Drentsche Aa aanvragen en u ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. En uiteraard is het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Nationaal Park Drentsche Aa (2021 - 2030) hier te vinden.