Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Op maandag 29 april om 19.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten.

Vindt u het interessant om de vergadering bij de wonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune als toehoorder. Inloop vanaf 18.45 uur.
Meer informatie over de Adviesraad en deze vergadering vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad.