Uitnodiging Inloopbijeenkomst Nij begun

Een jaar na Nij Begun: hoe staat het met de plannen voor Groningen en Drenthe?

De provincie Groningen, de gemeenten in Noord-Drenthe en Groningen en de waterschappen nodigen uvan harte uit.

We geven je graag meer informatie en gaan graag met je in gesprek over de Nij Begun plannen voor de toekomst van Noord-Drenthe en Groningen, naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning.  

Zaterdag 20 april  

Tussen 10.30 - 13.30 uur 

Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen 

Meer informatie: provinciegroningen.nl/nijbegun