Nationale Herdenking zaterdag 4 mei 2024

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Elk jaar heeft de herdenking een thema. Dit jaar vraagt het Nationaal Comité aandacht voor de herdenking met het thema ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.’ 80 jaar vrijheid, maar ook aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn. 
In verband met de Nationale Herdenking verzoek ik u op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) de Nederlandse vlag halfstok te hangen. 

Van 20.00 tot 20.02 uur zal een volkomen stilte in acht worden genomen. 

U bent van harte welkom om aan de herdenkingen, zoals die gehouden worden in de onderstaande plaatsen, mee te doen.

Burgemeester van de gemeente Aa en Hunze,
Anno Wietze Hiemstra    

Herdenkingen in Aa en Hunze

Dit jaar wordt er in zeven plaatsen binnen onze gemeente een herdenking gehouden.

Hieronder vind u de programma’s per plaats:

Annen 
Verzamelpunt: Ons Dorpshuis Annen
Tijdstip: 18.45 uur
Programma: Stille tocht om 19.00 uur naar het monument. Wethouder Kiena ten Brink en Anja Gerding spreken de aanwezigen toe. Hierna lezen kinderen van OBS de Eshoek gedichten voor waarna er om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen. Hierna klinkt het Wilhelmus en volgt de bloemlegging, vervolgens zingen kinderen van OBS de Eshoek en d’Anner Zangoelen een lied. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Drenthina. 

Anloo 
Verzamelpunt: Kruispunt zandwegen in Evertsbos
Tijdstip: 18.30 uur
Programma: Stille tocht om 18.45 uur naar het oorlogsmonument bij het onderduikershol. Welkomstwoord door mevrouw Buikema en toespraak door raadslid Rabbe Vedder namens het gemeentebestuur. Na de taptoe door trompettist de heer Enting worden twee minuten stilte in acht genomen. Na de twee minuten stilte volgt de bloemlegging. Leerlingen van OBS Anloo dragen een gedicht voor. Het programma wordt afgesloten met het Wilhelmus gezongen onder leiding van de heer Enting.

Eext 
Verzamelpunt: Nederlands Hervormde Kerk
Tijdstip: 19.15 uur
Programma: De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.15 uur in de kerk. Openingswoord door R. Bruining van het 4 mei comité gevolgd door gedichten van leerlingen van OBS Prins Willem Alexander. Raadslid Frits Klein Langenhorst spreekt namens het gemeentebestuur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Na de plechtigheid in de kerk luidt er vanaf 19.50 uur een kerkklok en vertrekt de stille tocht. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Na het Taptoesignaal volgt de bloemlegging.  Na afloop is iedereen welkom voor een kop koffie in Dorpshuis Homan.

Gasselternijveen 
Verzamelpunt: PKN-kerk
Tijdstip: vanaf 18.30 uur.
Programma: De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de kerk. Harpenist Ingel Baaijens opent de herdenking met een muziekstuk. Na het welkomstwoord lezen leerlingen van OBS J. Emmens en DKC ’t Kompas gedichten voor. Daarna houdt raadslid Henriëtte Rossingh een toespraak namens het gemeentebestuur. Om 19.30 uur is de stille tocht naar het monument. Bij het monument volgt de bloemlegging. Na een toespraak door raadslid Henriëtte Rossingh en voordrachten van leerlingen wordt de taptoe gespeeld door een trompettist van De Harmonie Gasselte en worden de twee minuten stilte in acht genomen, waarna het Wilhelmus klinkt.

Gieten en Gieterveen 
Verzamelpunt: Dorpskerk in Gieten
Tijdstip: 18.45 uur.
Programma: De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.45 uur in de kerk. Er worden tekeningen en gedichten getoond van kinderen van de basisscholen in Gieten en Gieterveen. Leerlingen van Kindcentrum de Marke uit Gieten en vertegenwoordigers van de Jongerenraad Aa en Hunze hebben een actieve bijdrage. Er is orgelspel door Hans Bosman en voormalig directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork Dirk Mulder houdt een toespraak. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Iris Bom en Wouter Hof. De herdenking is live te volgen via: kerkdienstgemist.nl

Stille tocht naar de begraafplaats Gieten om 19.30 uur. Onderweg is er gelegenheid om bij het herdenkingsmonument op de Brink bloemen neer te leggen. De stille tocht eindigt op de begraafplaats Gieten bij de graven van de 7 omgekomen vliegtuigbemanningsleden. Ook hier is gelegenheid om bloemen te leggen. Wethouder Ivo Berghuis houdt een toespraak namens het gemeentebestuur en mevrouw Jantje Moek-Rutgers draagt gedichten voor. Om 20.00 uur wordt na het spelen van het ‘Signaal de Taptoe door trompetist Carsten Jan Ligtenbarg 2 minuten stilte in acht genomen. Dit wordt afgesloten met een trompetsignaal door de heer Ligtenbarg, die het dit jaar voor de 40e keer doet.

Grolloo 
Verzamelpunt: Meerkampsweg 
Tijdstip: 19.00 uur
Programma: Stille tocht om 19.15 uur met trommelslager naar de ‘Vredesboom’. De voorzitter heet daar de belangstellenden welkom. Hierna volgt een toespraak namens de Protestantse gemeente en door raadslid Marie Claire Neesen, namens het gemeentebestuur. Daarnaast werken muziekvereniging Crescendo, zangvereniging Vriendenkring en schoolkinderen van OBS de Drift mee aan het programma. Om 20.00 uur worden er twee minuten stilte in acht genomen waarna Crescendo en Vriendenkring het Wilhelmus inzetten. Hierna volgt de bloemlegging. Na afloop is er koffie, thee, fris voor belangstellenden.

Rolde
Verzamelpunt: Molen aan de Grote Brink
Tijdstip: 19.15 uur
Programma: Stille tocht om 19.20 uur onder leiding van een tromspeler naar het monument aan de Kerkbrink. Bij aankomt op de Kerkbrink speelt het Klein Orkest koralen. De heer Tahalele heet iedereen welkom. Hierna volgt een toespraak door burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Leerlingen van de Jan Thiesschool dragen gedichten voor. Dit jaar vertelt veteraan Jeroen Hummel uit Rolde over zijn ervaringen en het belang van herdenken. Het Taptoesignaal wordt gespeeld waarna om 20.00 uur een stilte van 2 minuten in acht wordt genomen. Daarna speelt het Klein Orkest het Wilhelmus waarbij gelijktijdig de Nationale en de Roldervlag worden gehesen. Hierna volgt de bloemlegging. Na afloop is er vanaf 20.20 uur koffie/thee voor belangstellenden in de Jacobuskerk.

De gemeente bedankt de comités voor de organisatie.