Europees Parlement Verkiezingen 2024

Op 6 juni 2024 kunt u naar de stembus om te stemmen voor het Europees Parlement. Om te kunnen stemmen moet u een stempas hebben. Uiterlijk donderdag 23 mei ontvangt u uw stempas

Geen stempas ontvangen? 

Dan kunt u vanaf vrijdag 24 mei een vervangende stempas aanvragen. Dat kan digitaal tot en met 3 juni. Of mondeling op het gemeentehuis. Dit kan tot en met 5 juni 12.00 uur.  Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Stemmen doet u met de vervangende stempas. Uw oude stempas kunt u weggooien. 

Iemand machtigen 

Kunt u op de dag van de verkiezing niet stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. Iemand machtigen kan op twee manieren: via de stempas of met een schriftelijke volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen. 

Machtigen via de stempas

Vul de achterkant van de stempas in, plaats uw handtekening  en geef de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie  van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen.  

Schriftelijk machtigen 

U laat iemand anders voor u stemmen die niet in de gemeente Aa en Hunze woont, maar wel een stempas heeft voor de Europees Parlementsverkiezing. Hiervoor moet u een formulier invullen dat u kunt aanvragen bij de afdeling burgerzaken of kunt downloaden via de website van de gemeente. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.  

Centraal stemmen tellen 

De stemmen worden dit jaar centraal geteld via Centrale Stemopneming (CSO). Het stemmen tellen gebeurd op vrijdag 7 juni in Sporthal De Goorns aan de Asserstraat 33 in Gieten. Dit betekend dat op de verkiezingsdag na het sluiten van de stembureaus de stemmen alleen op partijniveau worden geteld. Bij het CSO worden de stemmen zowel op partij niveau als op kandidaatsniveau geteld. Het tellen is openbaar.  
Wilt u die dag helpen met tellen? U kunt zich via www.aaenhunze.nl/verkiezingen opgeven als tafelleider of teller.

Stembureaulid worden

Wilt u meehelpen? Dat kan! Meld u aan als stembureaulid.

Stembureaus 2024

Bekijk op deze pagina waar u kunt stemmen.