Dr. Nassau College aangewezen als definitieve locatie onderwijs- en cultuuraccommodatie Gieten

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een onderwijs- en cultuuraccommodatie te realiseren bij het Dr. Nassau College in Gieten. De gemeenteraad besluit definitief in de raadsvergadering van 16 mei 2024 of deze nieuwbouwplannen doorgang kunnen vinden. Als de gemeenteraad budget beschikbaar stelt voor de bouw van de onderwijs- en cultuuraccommodatie kunnen de plannen voor nieuwbouw doorgang vinden. Naar verwachting is het gebouw dan in 2026 gerealiseerd en gaat daarmee een lang gekoesterde wens van de culturele verenigingen in Gieten in vervulling.

Participatie

In april 2023 organiseerde de gemeente een inloopavond in het Dr. Nassau College in Gieten. Hierbij bleken er grote zorgen te zijn bij verschillende omwonenden voor deze locatiekeuze. De besluitvorming is, omdat de gemeente meer tijd heeft genomen voor het participatietraject, opgeschoven. Na dit traject, waarin meerdere malen gesprekken zijn gevoerd, blijft de keuze voor deze plek gehandhaafd.  

Gebruik door culturele verenigingen en onderwijs

De omvang van de nieuwbouw is precies passend om vanuit een bepaalde kleinschaligheid en met een flexibele zaalindeling bijvoorbeeld zang en toneel te (be-)oefenen en te presenteren. Juist die flexibiliteit maakt het mogelijk om onderwijs en cultuur te combineren. Hierdoor wordt een interessant inhoudelijk onderwijs- en cultuurprogramma gerealiseerd én krijg je een efficiënte en effectieve manier van het gebruiken van de ruimte(s). In deze combinatie wordt een optimale bezetting en exploitatie behaald van de nieuwbouw.