Omgevingswet 2024, waar op letten?

Gaat u iets veranderen in uw leefomgeving? U gaat bijvoorbeeld uw huis verbouwen, een evenement organiseren of u wilt als ondernemer een loods wil laten plaatsen naast uw bedrijfspand? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Deze is ingegaan op 1 januari 2024.

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket vraagt u online een vergunning aan, doet u een (bouw)melding of geeft u aanvullende informatie door. Een belangrijk onderdeel van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck. Met deze Vergunningcheck controleert u of er voor uw plannen een vergunning nodig is of dat u een melding moet doen.

Kosten (leges)

Het kan soms voorkomen dat u kosten moet betalen, bijvoorbeeld bij een principeverzoek. Met een principeverzoek legt u uw idee vooraf aan de gemeente voor. De tarieven staan in de legesverordening op www.aaenhunze.nl.

Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) is tegelijkertijd met de Omgevingswet ingegaan. Deze wet geldt voorlopig alleen voor nieuwbouw. Met deze wet gaat stapsgewijs in vanaf 2024. De wet moet zorgen voor meer kwalitatief goede gebouwen. Denk aan een goede brandveiligheid, een laag energieverbruik en minder gebreken bij nieuwbouw.

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op https://omgevingswet.overheid.nl 

Op onze website is op deze pagina meer informatie te vinden.