Ik heb een klacht ingediend

over de manier waarop ik door de gemeente behandeld ben, wat gaat er gebeuren?

  • Wij nemen contact met u op om te kijken of we een oplossing voor uw klacht kunnen vinden.
  • Komen we er niet uit? Dan volgt er -als u dat wilt- een formele procedure bij de commissie van advies voor klaagschriften. U krijgt ten minste twee weken voor de hoorzitting een schriftelijke uitnodiging.
  • De zitting van de commissie is openbaar, maar kan ook achter gesloten deuren plaatsvinden
  • De commissie hoort tijdens de hoorzitting zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 
  • Na de hoorzitting ontvangt u van de gemeente binnen een termijn van 10 weken (indien haalbaar) schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Bent u het niet eens met de afhandeling?

U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman. 
De klachtenprocedure is ook na te lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl.  

Ik wil meer weten over de bezwaarschriftencommissie

U leest op deze pagina meer over de bezwaarschritencommissie. Ook vindt u daar de agenda van de komende vergaderingen.