Bezwaarschriftencommissie

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Dan komt deze terecht bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften en de beslissing daarover. De leden van de commissie wonen en werken niet in de gemeente Aa en Hunze.

Wat gebeurt er als er een bezwaarschrift is ingediend?

  •     Een bezwaarschrift komt binnen bij de gemeente en wordt beoordeeld
  •     Als de bezwaarschriftencommissie bevoegd is, plannen zij een hoorzitting over het bezwaarschrift
  •     Tijdens deze hoorzitting kunt u vertellen waarom u bezwaar maakt
  •     Een adviseur van de gemeente legt uit waarom het bezwaar is genomen
  •     In sommige gevallen kan een derde partij aan het woord komen. Dit kan bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen een vergunning die aan iemand anders verleend is.

De meeste hoorzittingen zijn openbaar. Maar soms kan dit niet. Bijvoorbeeld om de privacy te beschermen. Bij andere zaken is publiek welkom om mee te luisteren. 

Waar en wanneer

De hoorzittingen zijn maandelijks op woensdagavond in het gemeentehuis in Gieten. Soms gaat een zitting op het laatste moment niet door. De actuele agenda is op deze pagina te vinden.

De volgende hoorzittingen zijn gepland op:

  • Woensdag 8 mei
    bezwaarschrift dat is ingediend tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek over Windpark Oostermoer

Tijdens de vergadering van de bezwarencommissie is de hoofdingang van het gemeentehuis gesloten. U kunt naar binnen door de deur rechts, bij de raadszaal. Wacht u in de hal of in de ondertrouwkamer, dan wordt u opgehaald als er een hoorzitting begint.

Wanneer geen hoorzitting?

Er is geen hoorzitting als het bezwaar bijvoorbeeld te laat is, of als het is ingediend door iemand die geen belang heeft bij de zaak. De commissie is niet bevoegd om te adviseren over bezwaren tegen een belastingaanslag.