Rioolheffing Tynaarlo

Bent u in het belastingjaar gebruiker van een perceel waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dat betaalt u rioolheffing.

Bezwaar indienen 

Het tarief is afhankelijk van het aantal kubieke meter water dat u verbruikt. Die gegevens staan op de eindafrekening van het waterbedrijf die u jaarlijks ontvangt. Wanneer u uw pand verkoopt of verhuist naar een andere gemeente ontvangt u van ons een verminderingsnota voor de resterende maanden van dat jaar.

Rioolheffing Tynaarlo
Kubieke meters Vaste kosten Bijkomende kosten
0 tot 350 m3  € 188,90     -
351 tot 900 m3 € 366,09 -
901 tot 10.000 m3 € 366,09 € 107,89 voor elke 100 m3 boven de 900 m3
10.001 tot 20.000 m3 € 10.205,22 € 90,21 voor elke 100 m3 boven de 10.000 m3
20.000 m3 of meer € 19.427,42 € 70,75 voor elke 100 m3 boven de 20.000 m3

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.