Alle onderwerpen

 • Afvalstoffenheffing Tynaarlo

  09 januari 2024

  Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing.

 • Rioolheffing Tynaarlo

  23 februari 2024

  Bent u in het belastingjaar gebruiker van een perceel waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dat betaalt u rioolheffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Tynaarlo

  23 februari 2024

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand en als u gebruiker bent van een bedrijfspand. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

 • Taxatieverslag opvragen Tynaarlo

  30 augustus 2023

  Bedrijven en inwoners kunnen gratis digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • WOZ-beschikking Tynaarlo

  11 januari 2024

  De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand/niet-woning of stuk grond) in de gemeente. Deze waarde heet de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken). Deze waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent en/of huurder van een woning of bedrijfspand/niet-woning.

 • Bezwaar tegen gemeenschappelijke belastingen Tynaarlo

  19 januari 2024

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Kwijtschelding Tynaarlo

  30 augustus 2023

  Kunt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen Tynaarlo

  20 oktober 2023

  Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? U kunt dan uitstel aanvragen.

 • Automatische incasso Tynaarlo

  01 maart 2024

  Regel uw automatische incasso gemeentelijke belastingen Tynaarlo

 • Schuldregeling Tynaarlo

  30 augustus 2023

  Bent u een Bureau voor Schuldhulpverlening en heeft u een verzoek tot schuldregeling ontvangen van een cliënt? U kunt uw aanvraag of verzoek digitaal indienen.

 • Toeristenbelasting Tynaarlo

  04 januari 2024

  U moet toeristenbelasting betalen als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan toeristen. Deze belasting mag worden doorberekend aan personen die overnachten.

 • Forensenbelasting Tynaarlo

  11 januari 2024

  U betaalt forensenbelasting als u:

 • Kopie aanslagbiljet Tynaarlo

  30 augustus 2023

  Inwoners en bedrijven kunnen gratis een kopie van het aanslagbiljet opvragen.

 • Dwangbevel Tynaarlo

  08 februari 2024

  Een dwangbevel ontvangt u wanneer u het bedrag van de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. U heeft hiervoor eerder al een aanmaning ontvangen.

 • gemeentehuis_buiten_klein

 • Contact met de taxateur

  04 januari 2024

  Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde of heeft u hier een vraag over; onze taxateurs staan voor u klaar!