Afvalstoffenheffing Tynaarlo

Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing. 

Bezwaar indienen         Contactformulier team belastingen

Voor het ophalen van het vuilnis betaalt u een vast bedrag (vastrecht). Daar bovenop betaalt u per kilo aangeboden afval en het aantal keren dat u de grijze container (restafval) bij de weg zet. Ondergrondse containers worden per aanbieding berekend. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing, maar regelen zelf de inzameling van hun afval.

Kosten 2024

•    Vastrecht € 155,- per jaar
•    Restafval (grijs) € 0,18 per kilo
•    Per lediging restafvalcontainer € 3,00
•    GFT-afval (groen) gratis
•    Plastic, drankkartons en blik (PMD) gratis
•    Betaald deel veld milieustraat € 0,18 per kilo (met een minimumtarief van €3,60)
•    Compartiment van 30 liter € 0,54
•    Compartiment van 60 liter € 1,08

Afrekening restafval

Eind februari 2024 ontvangt u een nota voor het aanbieden van de grijze container (restafval) en het brengen van grofvuil naar de milieustraat. 

In 2024 betaalt u:
•    Vastrecht afvalstoffenheffing 2024
•    Afrekening van het ledigingstarief restafval 2023 (niet bij verzamelcontainers)
•    Afrekening van het kilotarief restafval 2023
•    Afrekening brengen grofvuil bij de milieustraat over 2023
Bovenstaande geldt niet voor Bosgebied Zeegse.

Afval-app, kilo's en ledigingen restafval

Raadpleeg de Mijn afvalwijzer voor een overzicht van de kilo's en ledigingen. 
Heeft u vragen over de afval-app, inhoud of inlogcodes of kunt u dit niet online raadplegen, neem dan contact op met de gemeente Tynaarlo, via telefoonnummer 0592-266 662. 
Heeft u vragen over de aanslag zelf, of de genoemde kilo's, neem dan contact op met team Belastingen, via telefoonnummer 088-123 0900.

Eindfactuur bij uitschrijving

Bij verhuizing is de datum van uitschrijving uit de gemeente (Basisregistratie personen) bepalend voor de eindfacturering. Na die datum kunt u geen gebruik meer maken van uw afvalcontainers en milieupas. Wilt u hier nog wel gebruik van maken dan kunt u dit telefonisch aanvragen bij de gemeente via 088 - 123 0900.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch via 088 1230 900