Rioolheffing Assen

Bent u in het belastingjaar gebruiker van een perceel waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dat betaalt u rioolheffing.

Bezwaar indienen   Bezwaar indienen   

Kosten 2024

•    Vast bedrag tot 500 m³ € 179,37 per perceel
•    500 m³ tot en met 25.000 m³ € 1,01 per m³
•    Boven 25.000 m³ € 0,93 per m³

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken