Alle onderwerpen

 • Afvalstoffenheffing Assen

  11 januari 2024

  Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal personen die op het adres staan ingeschreven.

 • Rioolheffing Assen

  23 februari 2024

  Bent u in het belastingjaar gebruiker van een perceel waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dat betaalt u rioolheffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Assen

  04 januari 2024

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of niet-woning en als u gebruiker bent van een niet-woning. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag.

 • Taxatieverslag opvragen Assen

  29 augustus 2023

  Bedrijven en inwoners kunnen gratis digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • WOZ-beschikking Assen

  11 januari 2024

  De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand/niet-woning of stuk grond) in de gemeente. Deze waarde heet de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken). Deze waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent en/of huurder van een woning of bedrijfspand/niet-woning.

 • Bezwaar tegen gemeenschappelijke belastingen Assen

  19 januari 2024

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Kwijtschelding Assen

  08 februari 2024

  Kunt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen Assen

  30 augustus 2023

  Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? U kunt dan uitstel aanvragen.

 • Automatische incasso Assen

  01 maart 2024

  Regel uw automatische incasso gemeentelijke belastingen Assen

 • Schuldregeling Assen

  29 augustus 2023

  Bent u een Bureau voor Schuldhulpverlening en heeft u een verzoek tot schuldregeling ontvangen van een cliënt? U kunt uw aanvraag of verzoek digitaal indienen.

 • Toeristenbelasting Assen

  11 januari 2024

  U moet toeristenbelasting betalen als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan toeristen. Deze belasting mag worden doorberekend aan personen die overnachten.

 • Kopie aanslagbiljet Assen

  29 augustus 2023

  Inwoners en bedrijven kunnen gratis een kopie van het aanslagbiljet opvragen.

 • Dwangbevel Assen

  08 februari 2024

  Een dwangbevel ontvangt u wanneer u het bedrag van de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. U heeft hiervoor eerder al een aanmaning ontvangen.

 • Contact met de taxateur

  04 januari 2024

  Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde of heeft u hier een vraag over; onze taxateurs staan voor u klaar!

 • gemeentehuis assen

 • Afvalstoffenheffing Assen

  Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal personen die op het adres staan ingeschreven.

 • Rioolheffing Assen

  Bent u in het belastingjaar gebruiker van een perceel waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dat betaalt u rioolheffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Assen

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of niet-woning en als u gebruiker bent van een niet-woning. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag.

 • Taxatieverslag opvragen Assen

  Bedrijven en inwoners kunnen gratis digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • WOZ-beschikking Assen

  De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand/niet-woning of stuk grond) in de gemeente. Deze waarde heet de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken). Deze waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent en/of huurder van een woning of bedrijfspand/niet-woning.

 • Bezwaar tegen gemeenschappelijke belastingen Assen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.