Onroerende zaakbelastingen Assen

U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of niet-woning en als u gebruiker bent van een niet-woning. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag. 

Bezwaar indienen

Kosten

De aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde van uw pand te vermenigvuldigen met het OZB-tarief dat van toepassing is.

Tarieven 2024
Tarief voor eigenaren van woningen   0,1456%
Tarief voor eigenaren van niet-woningen    0,4656%
Tarief voor gebruikers van niet-woningen   0,3763%

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.