Dwangbevel Assen

Een dwangbevel ontvangt u wanneer u het bedrag van de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. U heeft hiervoor eerder al een aanmaning ontvangen. 

Hoe kunt u betalen?

- Via eigen overschrijving binnen 2 dagen. Gebruik hiervoor de gegevens op het dwangbevel.
- Met behulp van de QR-code op het dwangbevel.

Wat als u niet betaalt?

Dan heeft de gemeente het recht om een deel van uw loon, sociale uitkering en/of andere periodieke inkomsten op te eisen. Ook kan de gemeente een deurwaarder beslag leggen op uw bezittingen en bankrekening(en). De kosten hiervan moet u zelf betalen. 

Betalingsregeling

Wilt u het bedrag liever in termijnen betalen? Vul dan het contactformulier in op of bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 088 12 30 900. 

Wat kunt u doen als u niet kunt betalen?

Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) toetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding. Niet elke belasting kan worden kwijtgescholden. Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met het NBK via telefoonnummer  088 78 79 000. 

Hoe dient u een bezwaar in?

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel? Dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken kan via het formulier Bezwaar tegen Invorderingskosten 

Contactformulier       Bezwaarformulier invorderingskosten