Bezwaar tegen gemeenschappelijke belastingen Assen

Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Contactformulier belastingen   Bezwaarformulier WOZ  Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bezwaar via de gemeente: gratis, makkelijk en eenvoudig

- U maakt een bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen
- Dit kan via het formulier bezwaar gemeentelijke belastingen
- Een bezwaar indienen doet u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet
- De gemeente doet voor het einde van het jaar uitspraak.

Ook kunt u eerst contact opnemen met onze taxateurs. Bel binnen zes weken en plan meteen uw terugbelafspraak met de taxateur. We komen graag samen met u tot een oplossing. Lukt dat niet, dan registeren we uw bezwaar en nemen we het verder in behandeling. 

Hoe kan ik een bezwaar indienen?

- U maakt een bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen
- Dit kan via het formulier bezwaar gemeentelijke belastingen of schriftelijk bij de heffingsambtenaar
- Een bezwaar indienen doet u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet
- De gemeente doet voor het einde van het jaar uitspraak.
Ook kunt u eerst contact opnemen met onze taxateurs. Bel binnen zes weken 088-123 0900 en plan meteen uw terugbelafspraak met de taxateur. We komen graag samen met u tot een oplossing. Lukt dat niet, dan registeren we uw bezwaar en nemen we het verder in behandeling. 

Bezwaar gemaakt? Betaal wel uw belasting!

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en bezwaar heeft gemaakt moet u de belasting betalen. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is krijgt u het geld (of een deel ervan) terug.

Hoogte belastingtarieven

Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Kosten

-    Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen: Gratis
-    Beroep bij rechtbank: griffiekosten. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.

Mag ik een bureau inschakelen voor mijn bezwaar?

U mag altijd een No Cure No Pay bedrijf inschakelen als u dit zelf wilt. Het is wel belangrijk om te weten dat de gemeente een vergoeding moet betalen aan deze bedrijven. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden doorberekend in de onroerende zaakbelastingen. Deze rekening betaalt u dus uiteindelijk zelf.