Afvalstoffenheffing Assen

Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal personen die op het adres staan ingeschreven.

Bezwaar indienen          Contactformulier team belastingen

Kosten 2024

•    éénpersoonshuishouden: € 192,74
•    meerpersoonshuishoudens: € 266,98

Als de samenstelling van uw huishouden in de loop van het belastingjaar verandert, heeft dat geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.
Woont u in Kloosterveen dan kunt u terecht bij GBLT in Zwolle.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch via 088 1230 900