Rioolheffing Aa en Hunze

De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen. De rioolheffing is een eigenarenbelasting. Ben u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de rioolheffing. 

Bezwaar indienen 

Kosten 2024

Kosten
Waarde Tarief
tot € 15.000,- € 0,-
van € 15.000,- tot € 50.000,- € 52,-
van € 50.000,- tot € 100.000,- € 116,-
van € 100.000,- tot € 150.000,- € 147,-
van € 150.000,- tot € 250.000,- € 157,-
van € 250.000,- tot € 400.000,- € 165,-
van € 400.000,- tot € 600.000,- € 190,-
van € 600.000,- tot € 800.000,- € 209,-
van € 800.000,- tot € 1.000.000,- € 251-
van € 1.000.000,- tot € 2.000.00 € 424,-
van € 2.000.000,- tot € 3.000.000,- € 2.601,-
van € 3.000.000,- tot € 5.000.000,- € 5.204,-
van € 5.000.000,- tot € 10.000.000,- € 6.462,-
van € 10.000.000,- tot € 25.000.000,- € 8.630,-
van € 25.000.000,- tot € 50.000.000,- € 12.795,-
€ 50.000.000,- of meer € 26.025,-

 

Verkoopt u uw woning of bedrijfspand? Dan heeft dit geen invloed op het betalen van de belasting over dat jaar. De notaris verrekent dit.

Waarom rioolheffing?

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:
•    de afvoer van afvalwater
•    de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
•    het beheer van het grondwaterpeil

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken