Alle onderwerpen

 • Schuldregeling Aa en Hunze

  29 augustus 2023

  Bent u een Bureau voor Schuldhulpverlening en heeft u een verzoek tot schuldregeling ontvangen van een cliënt? U kunt uw aanvraag of verzoek digitaal indienen.

 • Kopie aanslagbiljet Aa en Hunze

  29 augustus 2023

  Inwoners en bedrijven kunnen gratis een kopie van het aanslagbiljet opvragen.

 • gemeentehuis_luchtfoto - aanpassing web

 • Contact met de taxateur

  22 december 2023

  Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde of heeft u hier een vraag over; onze taxateurs staan voor u klaar!

 • Afvalstoffenheffing Aa en Hunze

  Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit is de afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal personen die op het adres staan ingeschreven.

 • Rioolheffing Aa en Hunze

  De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen. De rioolheffing is een eigenarenbelasting. Ben u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de rioolheffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Aa en Hunze

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of een niet-woning, of als u gebruiker bent van een niet-woning. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag.

 • Taxatieverslag opvragen Aa en Hunze

  Bedrijven en inwoners kunnen gratis digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • WOZ-beschikking Aa en Hunze

  De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand/niet-woning of stuk grond) in de gemeente. Deze waarde heet de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken). Deze waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent en/of huurder van een woning of bedrijfspand/niet-woning.

 • Bezwaar tegen gemeenschappelijke belastingen Aa en Hunze

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Kwijtschelding Aa en Hunze

  Kunt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet betalen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2023 is de norm voor hoeveel spaargeld u mag hebben verhoogd, waardoor u misschien (meer) kans maakt op kwijtschelding.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen Aa en Hunze

  Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? U kunt dan uitstel aanvragen.

 • Automatische incasso Aa en Hunze

  Regel uw automatische incasso gemeentelijke belastingen Aa en Hunze.

 • Toeristenbelasting Aa en Hunze

  U moet toeristenbelasting betalen als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan toeristen. Deze belasting mag worden doorberekend aan personen die overnachten.

 • Forensenbelasting Aa en Hunze

  U betaalt forensenbelasting als u:

 • Dwangbevel Aa en Hunze

  Een dwangbevel ontvangt u wanneer u het bedrag van de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. U heeft hiervoor eerder al een aanmaning ontvangen.