Jeugdsportfonds Drenthe

Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Kindpakket aanvraag

Bijdragen

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor contributie, sportkleding en deelname cursus. De bedragen worden rechtstreeks aan de sportclub betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Kies een club

Het is voor ouders mogelijk om zichzelf aan te melden bij het Jeugdfonds via kieseenclub.nl. Zij worden dan via deze route in contact gebracht met een intermediair. 

Instrumenten lenen

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kun je ook een instrument lenen. Zit jij op muziekles en wil je hier gebruik van maken? Overleg dan met je docent wat het meest geschikt is (maat en dergelijke). Geef bij de aanvraag van het Jeugdfonds Sport en Cultuur bij 'waardebon' aan welk instrument je nodig hebt.

Kindpakket

Een bijdrage van het Jeugdfonds vraagt u aan via het Kindpakket. Het kindpakket is één formulier voor het aanvragen van een bijdrage voor kleding, school(reisjes), verjaardagen, sport en cultuur. Een ouder of ouders met een minimuminkomen kunnen een aanvraag voor hun kind(eren) doen.