Checklist boom kappen

Boom kappen

Is de boom een beschermwaardige houtopstand? bekijk hiervoor het bestemmingsplan en de bomenlijst bij de APV.

of

Maakt de boom onderdeel uit van een boomstructuur?

of

Maakt de boom onderdeel uit van een boomzone?

of

Geldt er een instandhoudingsverplichting vanwege (her)plantplicht?

of

Maakt de boom onderdeel uit van een groenstructuur die is aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met ruimtelijke aanvaardbaarheid van (bouw)plannen?

Moet u op één of meerdere vragen 'Ja' antwoorden?