Grootschalige opwek van duurzame energie

Energiebesparing vormt de meest duurzame oplossing, maar we gebruiken allemaal dagelijks (on)bewust energie, of het nu gaat om het opladen van onze telefoon of het nemen van een douche. We streven in de gemeente Aa en Hunze naar het opwekken en gebruiken van duurzame energie.

De energietransitie brengt veel veranderingen met zich mee. De grootschalige opwek van duurzame energie moet acceptabel zijn voor de inwoners van Aa en Hunze. Inwoners willen zoveel mogelijk meedoen en meeprofiteren met de kansen die de transitie met zich meebrengt.
Daarom willen we lokale initiatieven zoals die van energiecoöperaties stimuleren en een impuls geven. Lokale gemeenschappen moeten zoveel mogelijk profiteren van de opbrengsten van lokale initiatieven.

De Regionale Energie Strategie (RES)

De Regionale Energie Strategie Drenthe (RES Drenthe) is een samenwerkingsverband van de Drentse overheden, bestaande uit de provincie, 12 gemeenten en 4 waterschappen. Zij werken binnen de RES Drenthe samen met (maatschappelijk) partners en netbeheerders. Binnen de RES worden afspraken gemaakt over de hoeveelheid grootschalige hernieuwbare elektriciteitsopwekking (uit zon en wind) in Drenthe in 2030 en hoe warmtebronnen het beste kunnen worden verdeeld en benut.

Voortgang Regionale Energie Strategie (RES) in de gemeente Aa en Hunze (1)

Meer informatie 

Besluitvorming