Welstandsbeleid gemeente Aa en Hunze

U weet precies hoe uw nieuwe woning er uit moet komen te zien. Voordat de gemeente een vergunning kan verlenen, moet het plan eerst worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Zij bekijkt in hoeverre uw huis in de omgeving past. Maar wat doet de welstandcommissie precies? En op basis van welke punten toetst zij?

De welstandsnota 2020

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand, zo zegt de wetgeving. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, legt de gemeente Aa en Hunze de aanvraag voor aan de welstandcommissie. De commissie toetst of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen zoals vastgelegd in welstandnota.

De welstandscommissie

Er is een kleine en een grote commissie. Het merendeel van de plannen wordt behandeld in de kleine commissie. Plannen die niet voldoen aan de nota worden soms een beetje bijgestuurd zodat ze wel voldoen. Lukt dit niet, dan gaat het plan door naar de grote commissie. Ook plannen die vanwege hun omvang of ligging belangrijk zijn gaan naar de grote commissie.

Kleine commissie

De kleine commissie bestaat uit een vaste architect en een ambtelijk secretaris. In de kleine commissie worden niet alleen plannen beoordeeld. Hier kan ook op basis van eerste schetsen over de plannen worden gepraat. We zoeken naar oplossingen en meestal wordt het plan er beter van. Ook als u overleg wilt over de uitvoering van een bouwplan, waarvoor u geen vergunning nodig heeft, of waarvoor geen welstandseisen gelden (welstandsvrijegebieden) kunt u contact met ons opnemen en vragen om een gesprek met de kleine commissie.

Grote commissie

In de grote commissie worden de plannen behandeld die niet zonder meer in overeenstemming zijn met de welstandsnota of plannen die een grote impact hebben op de omgeving. De grote commissie bestaat uit:
•    Twee architecten, beiden stemhebbend
•    Een burgerlid, stemhebbend
•    Een voorzitter, niet stemhebbend
•    Een ambtelijk secretaris, niet stemhebbend.

De vergaderingen van de grote commissie zijn bij ingediende aanvragen openbaar.

Welstandsvergadering

Vindt u het leuk om eens een welstandsvergadering bij te wonen? Belt u dan gerust met ons. Dan vertellen wij u wanneer de volgende vergadering is. U bent van harte welkom!

Agenda

Vergadering dinsdag 28 mei

Contact

Meer weten over welstand? U kunt ons bellen of mailen. Telefoonnummer 0592-267777 of gemeente@aaenhunze.nl.