Vergunningvrij (ver)bouwen

Conceptaanvraag      Vergunningcheck      Omgevingsloket

Veel bouwactiviteiten zijn vergunningvrij. U kunt dan zonder omgevingsvergunning meteen aan de slag. Kleine bouwwerken zijn meestal vergunningvrij. Zoals een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken. Ook normaal onderhoud is vergunningvrij. Bijvoorbeeld als u een aantal dakpannen, de goot of het kozijn vervangt. U moet wel dezelfde afmetingen, materialen en indeling aanhouden. 

Voor- of achterzijde van de woning

Wilt u verbouwen aan de voorkant of zijkant van uw woning? Controleer dan of u een vergunning aan moet vragen via de vergunningcheck. 

Verbouwen zonder omgevingsvergunning

Voor een verbouwing binnen een woning of ander bouwwerk (scholen, winkels etc.) heeft u geen vergunning nodig als:

  • de verbouwing of het gebruik na de verbouwing past binnen het omgevingsplan.
  • de draagconstructie van het gebouw niet verandert
  • de brandscheidingen van het bouwwerk niet veranderen
  • de oppervlakte van het bouwwerk niet toeneemt
  • de inhoud van het bouwwerk niet toeneemt
  • de verbouwing niet aan een monument of een pand in een beschermd dorpsgezicht plaatsvindt
  • er geen woningen of bedrijfsruimten worden gesplitst of samengevoegd

Duidelijk en zekerheid?

Wilt u duidelijkheid over uw bouwvoornemen? Doe dan de vergunningcheck in het Omgevingsloket. Wilt u duidelijkheid van de gemeente over een (bouw)plan? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen via de website. U moet hiervoor wel leges betalen. 

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan deze voorwaarden? Dan mag u zonder vergunning bouwen. De regels uit het Omgevingsplan en de welstandseisen zijn dan niet van toepassing. U moet wel voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan de technische eisen en de regels over veiligheid en gezondheid. Daarnaast moet u zich houden aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Overleg eerst met uw buren en licht ze in over uw bouwplannen.

Monument of beschermd dorpsgezicht

Woont u in een monument of een pand in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u voor een verbouwing meestal wel een vergunning nodig. Dit geldt ook voor de meeste onderhoudswerkzaamheden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voldoet uw bouwplan niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij verbouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen in het Omgevingsloket. U kunt er ook voor kiezen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten toetsen door een conceptaanvraag in te dienen via de website. Twijfelt u of u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe dan de vergunningcheck in het Omgevingsloket.