Slopen

 Omgevingsloket     Vergunningcheck      Afvalbrengstation

U doet een sloopmelding wanneer u:

 • meer dan 10 m³ sloopafval heeft
 • er asbesthoudende materialen in het sloopafval zitten

Gaat u sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een monument of een pand in het beschermd dorpsgezicht? Dan heeft u voor het slopen een omgevingsvergunning nodig. Dit regelt u via het Omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning voor slopen heeft u nodig:

 • in nabijheid van monumenten;
 • binnen een beschermd dorpsgezicht;
 • indien het gaat om een karakteristiek pand (zie Omgevingsplan).

Wilt u een gebouw of bouwwerk slopen? Doe de Vergunningcheck in het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Particuliere (asbest) sloop (5 werkdagen)

Een aantal kleine sloopwerkzaamheden mag u als particulier zelf uitvoeren. 

Wat moet u doen:

 • minimaal 5 werkdagen voor het slopen een sloopmelding indienen via het omgevingsloket.
 • u start met slopen nadat u van ons akkoord hebt gekregen op de sloopwerkzaamheden.

Het gaat om bijvoorbeeld particuliere sloopwerkzaamheden die bestaan uit:

 • geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn, niet-zijnde dakleien,
 • asbesthoudende vloertegels,
 • of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie.

U ontvangt van ons binnen 5 dagen een bevestiging (met voorwaarden) die u nodig hebt om het sloopafval af te voeren naar het Afvalbrengstation in Gieten.

Maximaal 35m2

De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels is maximaal 35m2 per kadastraal perceel. Heeft u meer dan 35m2? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit is voor uw eigen veiligheid en gezondheid. U mag de werkzaamheden boven de 35m2 niet opsplitsen in kleinere delen.

Sloopmelding (4 weken)

Voor alle overige sloopwerkzaamheden, meer dan 10 m³ sloopafval of verwijderen van asbesthoudende materialen, moet u een sloopmelding indienen. Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via het Omgevingsloket

Asbest

Gaat u asbest verwijderen? Zitten er asbesthoudende materialen in het sloopafval of bouwwerk? Dan moet u een asbestinventarisatie rapport overleggen bij uw melding of omgevingsvergunning. Dit doet u via het Omgevingsloket    

Instructies bij Vergunningcheck 

Vergunningcheck

Het maakt in de Omgevingswet uit wat u gaat slopen. Daarom zijn er verschillende werkzaamheden die u kunt kiezen. Heeft datgene dat u wilt slopen een dak of heeft het ooit een dak gehad? Kies dan ‘Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen’.

 • Gaat u een muur of schutting weghalen, kies dan ‘Hekwerk of andere afscheiding weghalen’. 
 • Wilt u iets specifieks slopen of verwijderen, zoek dan in het zoekveld op dat woord. Gaat u een container plaatsen om het sloopafval af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’.
 • Haalt u ook de fundering weg, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’. 
 • Is het bouwwerk een monument, kies dan ook ‘Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken.’

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan. Heeft u hulp nodig bij het vinden van deze regels, stel uw vraag aan de gemeente. 
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen.

Resultaat van de Vergunningcheck 

Volg de instructies van de actielijst. Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege de hoeveelheid afval met daarnaast een vergunning vanwege de locatie van het bouwwerk. Ook wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten. Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat via telefoonnummer 0592-267777 of e-mail gemeente@aaenhunze.nl