Bouwdossiers inzien

De gemeente houdt een archief bij van gegevens over woningen en andere gebouwen in Aa en Hunze.

U kunt de stukken opvragen via archief@aaenhunze.nl of 0592-267777. U krijgt de stukken dan digitaal toegestuurd.

Bouwarchief

De bouwdossiers bevatten vooral:

  • Bouwaanvragen en -tekeningen
  • Omgevingsvergunningen

Ook kunnen de volgende stukken in de dossiers opgenomen zijn:

  • Constructieberekeningen en -tekeningen
  • Sonderingen

Auteursrecht

Sommige documenten en tekeningen vallen onder het auteursrecht. Deze stukken mag u wel inzien, maar u kunt er geen kopieën van maken.

Niet openbaar

Bepaalde gevoelige informatie is niet openbaar. Denk bijvoorbeeld aan bouwtekeningen van een bankgebouw of het politiekantoor.

Kosten (leges)

Indien u kopieën van documenten wilt, dan worden hiervoor leges in rekening gebracht.